Walne Zgromadzenie

0
182

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kutno
zaprasza
na Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
które odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku o godzinie 18.00 pierwszy termin oraz 18.15 drugi
termin w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 26 99-300 Kutno.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z zarządu za rok obrotowy 2021.
    4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
    5.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności zarządu za rok 2021.
  4. Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia.
  5. Dyskusja.
  6. Zakończenie obrad.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes zarządu
Zbigniew Tomczak

PODZIEL SIĘ