Składki

30 1240 3190 1111 0010 5887 7640
imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, drużyna, tytuł wpłaty

przykład: Jan Kowalski 2009 r., trenuje w 2008, wpłata na cele statutowe klubu