18 lipca Walne Zgromadzenie Członków

0
757

Zarząd Klubu Sportowego „Kutno” zwołuje na dzień 18 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Kutnie przy ul. Kościuszki 26 o godzinie 18.00.

Proponowany porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad;
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania zarządu klubu oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
b) wybór członka komisji rewizyjnej,
4. Dyskusja.
5.Zamknięcie obrad.

PODZIEL SIĘ