12 maja Walne Zgromadzenie Członków Klubu

0
413

Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy „Kutno” zwołuje na dzień 12 maja 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Kutnie przy ul. Kościuszki 26. Godziny rozpoczęcia: I termin o godzinie 18:00, drugi termin o godzinie 18:15.

Proponowany porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad;
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a)o jawności głosowania;
b) zmiany statutu Stowarzyszenia;
c) zmiany Członków Zarządu Stowarzyszenia;
4. Wolne wnioski i dyskusja.
5.Zamknięcie obrad.

PODZIEL SIĘ