Składki

GŁÓWNE KONTO DO WPŁACANIA COMIESIĘCZNYCH SKŁADEK NA CELE STATUTOWE KLUBU – wszyscy rodzice/opiekunowie prawni naszych zawodników tutaj wpłacają składki:

30 1240 3190 1111 0010 5887 7640

Do każdego przelewu prosimy wpisać następujący tytuł wpłaty: ( to jest oczywiście tylko przykład, jak należy to poprawnie uczynić):

„Dominik Tomczak, ur. 15.03.1987, trenuje w roczniku 2005, wpłata za miesiąc wrzesień 2015”