Dla mediów

Akredytacje dziennikarskie – na cały sezon

1. Akredytacje dziennikarskie przyznawane są przez KS Kutno na podstawie wniosków akredytacyjnych nadesłanych przez redakcje drogą elektroniczną.

WNIOSEK AKREDYTACYJNY JEDNORAZOWY – na minimum 1 dzień roboczy przed meczem. 

WNIOSEK AKREDYTACYJNY STAŁY – proces ciągły – odpowiedź do 3 dni roboczych. 

2. Wnioski o akredytacje należy składać drogą elektroniczną w formacie .PDF na adres mailowy: biuro@kskutno.pl

3. Redakcjom przysługują maksymalnie trzy akredytacje stałe.

4. Biuro KS Kutno zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wpisanych w formularzu oraz do odrzucenia wniosku. Oficjalna informacja o przydzieleniu akredytacji lub odrzuceniu wniosku zostanie przesłana na podany w formularzu adres e-mail dziennikarza / fotoreportera. Po uzyskaniu potwierdzenia identyfikatory akredytacyjne będzie można odebrać w wyznaczonym terminie w kasie klubu po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Wnioski osób, które dwukrotnie nie odebrały akredytacji jednorazowej, będą w przyszłości automatycznie odrzucane.

6. Przesłanie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie akredytacyjnym. Zapraszamy do zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

7. Akredytacja uprawnia do wstępu na teren obiektów Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana przy ul. Kościuszki 26 w Kutnie podczas zawodów i wydarzeń organizowanych przez KS Kutno.

8. Osoby akredytowane przebywające na terenie Stadionu Miejskiego zobowiązane są do przestrzegania zaleceń służb porządkowych przedstawicieli Klubu oraz przestrzegania zasad pracy Mediów na Stadionie Miejskim.

9. Wprowadza się jeden typ akredytacji:

akredytacja upoważnia do wstępu na trybunę honorową i zajęcia miejsca w przeznaczonym dla dziennikarzy pierwszym rzędzie siedzisk, a także do wstępu na płytę wokół boiska po uprzednim pobraniu z kasy klubu kamizelki dla fotoreporterów. Brak zwrotu kamizelki skutkować będzie odebraniem akredytacji. Można korzystać także ze swojej kamizelki. Ponadto akredytacja upoważnia do wstępu na bieżnię i trybunę naprzeciw wyjścia na stadion w celu zajęcia miejsca dla stanowiska FOTO/VIDEO. Prosimy o rozważne korzystanie z przepustek – tak, by przebieg meczu nie został zakłócony.

10. Akredytacja upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub.

11. Biuro KS Kutno ma prawo unieważnić akredytację w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami pracy mediów na Stadionie Miejskim w Kutnie.