Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Klubu

0
96

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kutno zaprasza na Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 17.00 pierwszy termin oraz 17.15 drugi termin w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 26 99-300 Kutno.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego.
  3. Przedstawienie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z zarządu za rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności zarządu za rok 2020.
  6. Udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia.
  7. Dyskusja.
  8. Zakończenie obrad.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Prezes Zarządu Zbigniew Tomczak

PODZIEL SIĘ