Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

0
447

Zarząd Klubu Sportowego „Kutno” zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu. Zebranie odbędzie się w Kutnie przy ul. Kościuszki 26 o godzinie 17.00.

Proponowany porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad;
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania zarządu klubu oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
4. Wybór Prezesa i Członków Zarządu.
5. Wybór komisji rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7.Zamknięcie obrad.

W razie nie zebrania kworum proponowany drugi termin zebrania 17.15

PODZIEL SIĘ